Present simple i continuous | going to - czynności przyszłe – test 2, exercise 2

Make negative answers.

Example:Is he moving next week? - No, he is not moving next week.


clear


Are they going to sell their house? - No, they their house.

Are you flying to Barcelona soon? - No, we to Barcelona soon.

Does the bank open tomorrow? - No, it tomorrow.

Excuse me. Are you going to park your car here? - No, I my car here..

Is Kate coming on Friday? - No, she on Friday.

Do we spend any time in the museum tomorrow? - No, we any time there.

Nasz typ: Są tutaj czasy teraźniejsze wyrażające przyszłość i going to. Spróbuj więcej: czasy przyszłe - ćwiczenia online. Budowa i zastosowanie czasów angielskich do wydruku są w pdf za darmo na stronie Gramatyka angielska.

clear

⬅ back to all exercises