Past perfect simple i past perfect continuous - ćwiczenia

Testy 1

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3

Testy 2

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3

Testy 3

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3


English grammar books PDF

PDF book 1: English tenses exercises

PDF book 2: English grammar exercises

PDF book 3: English grammar rules

Read more about English grammar books PDF on e-grammar.org.


Testy PDF do druku za darmo:

Past perfect simple PDF

Past perfect continuous PDF

Past perfect simple vs continuous PDF

Past perfect vs Past simple PDF

Ćwiczenia na czasy mieszane PDF

Czas past perfect simple: budowa i zastosowanie

Budowa

Zdania oznajmujące: I had walked, I had done, He had walked, He had done (I'd walked, He'd done)
Zaprzeczenie: I had not walked (I hadn't walked), He had not done (He hadn't done)
Pytania: Had you walked? Had he done?
Pytania przeczące: Had you not walked? Hadn't you done?)
Strona bierna: They had been invited. It had been done. (See more at active and passive voice.)

Język angielski tworzy ten czas w następujący sposób: had + past participle (imiesłów bierny). Imiesłowy bierne od czasowników regularnych mają końcówkę -ed (worked, travelled, tried), od czasowników nieregularnych mają różne formy (done, written, made, sung).
Stronę bierną tworzy się za pomocą had + been + past participle.

Zastosowanie

1. Czas past perfect simple stosujemy, jeżeli chcemy wyrazić, że do jakiegoś wydarzenia doszło przed innym wydarzeniem w przeszłości.
The door bell rang at last. I had been in the room since breakfast. (Byłem w pokoju zanim dzwonek zadzwonił.)
When I arrived there Sarah had already left. (Sarah wyszła zanim ja dotarłem.)
2. Podobnie opisuje wydarzenie, które miało miejscem przed danym momentem w czasie.
In 2005 I had lived in the same place for ten years. (W 2005 roku mieszkałem już w tym samym miejscu juž dziesięć lat.)
Had you ever travelled by plane before your holiday in Spain? (Czy podróżował już Pan kiedyś samolotem, zanim był Pan na urlopie w Hiszpanii?)

Uwagi

a) Past perfect simple często łączy się z wyrazami, które wyrażają trwanie czynności: for 10 years, since 1995, all week, all the time, always...
Wyrazy te łączą się także z czasem present perfect. Różnica polega na tym, że czas present perfect opisuje czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają dalej do teraźniejszości, natomiast czas past perfect oznacza, że jakaś czynność zaczęła się przed określonym momentem w przeszłości i trwała aż do tego przeszłego momentu.
Porównaj
I have been in Paris for a week. (Present perfect: Jestem w Paryżu od tygodnia. Przyjechałem przed tygodniem i stale jestem w Paryżu.)
When I met Annie I had been in Paris for a week. (Past perfect: Kiedy spotkałem Annie, byłem już w Paryżu od tygodnia. Przyjechałem tydzień przed nią, ale teraz już mnie tam nie ma.)

b) Czas past perfect simple odnosi się do wydarzenia, które miało miejsce przed określonym momentem w przeszłości. Past simple (przeszły prosty) stosuje się w przypadku wydarzeń, które zaczęły się i skończyły jakiś czas przed obecnym momentem.
Porównaj
Jim returned at 4 o'clock. He had called Jane on the way back home and now she appeared at the door.
W tym opowiadaniu zdania są w innej kolejności, niż wydarzenia miały miejsce. W rzeczywistości Jim najpierw zadzwonił do Jane a potem wrócił. W takim przypadku, musimy czasem past perfect wyjaśnić, że Jim zadzwonił do Jane przed tym, jak wrócił.
Jeżeli jednak zdania są w takiej samej kolejności jak rzeczywista historia, można użyć czasu past simple.
Jim called Jane on the way back home. He returned at 4 o'clock and now she appeared at the door.
Ta różnica jest ważna. W niektórych sytuacjach te dwa czasy mogą mieć zupełnie inne znaczenie.
Porównaj
I arrived at the garage. They told me to pay in cash. But I only had my credit card. I couldn't pay.
I arrived at the garage. They had told me to pay in cash. I paid and left immediately.

W pierwszym przypadku przyjechałem do serwisu i tam mi powiedzieli, że muszę zapłacić w gotówce. Ale nie miałem ze sobą pieniędzy.
W drugim przypadku mnie poinformowali przed tym, jak przyjechałem. Także miałem ze sobą pieniądze.

c) Past perfect w zdaniach czasowych
W zdaniach czasowych po spójniku when czas past perfect stosowany jest, jeżeli chcemy wyrazić, że jakieś wydarzenie nastąpiło dopiero po tym, jak pierwsza czynność została zakończona, i że ze sobą nie są związane.
When she had washed the dishes she had a cup of tea. (Zrobiła sobie herbatę dopiero po tym, jak umyła naczynia.)
Ale: When she washed the dishes she put the plates in the cupboard. (Umyła naczynia i potem włożyła talerzyki do regału.)
Czasem przeszłym wyrazimy, że pierwsza czynność prowadziła do drugiej czynności i nastąpiły tuż po sobie.
Po spójniku after jest jednak czas past perfect znacznie częstszy.
After Zidane had scored the goal the fans went wild.
Podobnie czas past perfect stosuje się z wyrazami takimi jak: as soon as, until, before, by the time.

Past perfect continuous

Budowa

Zdania oznajmujące: I had been walking, He had been walking (I'd been walking, He'd been walking)
Zaprzeczenie: I had not been walking (I hadn't been walking)
Pytania: Had you been walking?
Pytania przeczące: Had you not been walking? (Hadn't you been walking?)
Język angielski tworzy ten czas w następujący sposób: had + been + present participle (imiesłów czasu teraźniejszego -ing).

Zastosowanie

Past perfect continuous opisuje w języku angielskim wydarzenia jednorazowe, które zaczęły się przez określonym momentem w przeszłości i trwały dalej nieprzerwanie aż do tego momentu i prawdopodobnie po nim.
Last summer Josh had been renovating his house for two years. (Zaczął trzy lata temu i w zeszłe lato stale jeszcze remontował dom.)

Uwagi
a) Czasy past perfect continuous i present perfect continuous są bardzo podobne pod względem swojego znaczenia. Różnica polega na tym, że w past perfect wydarzenie odnosi się do momentu w przeszłości, natomiast present perfect do chwili obecnej.
I have been practising since the morning. (Ćwiczę od rana aż do teraz.)
At 11 o'clock I had been practising for two hours. (Zacząłem o godzinie dziewiątej a o godzinie jedenastej ćwiczyłem już dwie godziny.)

b) Opisując wydarzenia, które trwały dłuższy okres, możemy użyć formy czasu past perfect i past perfect continuous. Nie różnią się zbytnio znaczeniem, natomiast forma continuous jest częstsza w potocznym angielskim.
Stephen was pretty tired. He had worked all day.
Stephen was pretty tired. He had been working all day.

W innych przypadkach jednak obie formy mają zupełnie inne znaczenie.
Before midnight Paul had translated the article. (Przetłumaczył cały artykuł.)
Before midnight Paul had been translating the article. (Tłumaczył artykuł, ale nie dokończył pracy.)
Jeżeli odnosimy się do kilku różnych wydarzeń albo do wydarzenia, które kilkakrotnie się powtarzało, musimy użyć formy prostej.
Before the lesson ended they had written three tests. (trzy różne dokończone czynności)
Ale: It was exhausting. They had been writing tests since the lessons started. (jedna nieprzerwana niedokończona czynność)

Nasz typ