Present simple, present continuous i going to - ćwiczenia

Testy 1

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3

Testy 2

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3

Testy 3

ćwiczenie 1


English grammar books PDF

PDF book 1: English tenses exercises

PDF book 2: English grammar exercises

PDF book 3: English grammar rules

Read more about English grammar books PDF on e-grammar.org.


Ćwiczenia do druku PDF za darmo:

Going to ćwiczenia PDF Zamiary i przewidywania.

Will + going to + present continuous PDF Wiil, going to i czas teraźniejszy wyrażający przyszłość- porównanie.

Ćwiczenia na czasy mieszane PDF Ćwiczenia obejmujące wszystkie czasy i ich porównanie.

Czas teraźniejszy wyrażający przyszłość

Ze słowami, które wskazują na moment czasu w przyszłości (jutro, w przyszłym tygodniu) w języku angielskim stosuje się czasy teraźniejsze do zaplanowanych przyszłych działań. Czas w zdaniu musi być określony, w przeciwnym razie czas teraźniejszy nie określałby przyszłości.
Porównaj
I am watching TV. (Oglądam telewizję właśnie teraz.)
I am watching TV tonight. (Mam zamiar oglądać telewizję dziś wieczorem.)
Czas present continuous jest mniej formalny. Jest to najbardziej powszechny sposób, aby wyrazić w języku angielskim, nasze osobiste plany na najbliższą przyszłość.
I am leaving on Sunday. (Wyjeżdżam w niedzielę. Mam to już tak zaplanowane.)
Ale: I leave on Sunday. (Wyjazd w niedziele zorganizował mi ktoś inny, na przykład mój szef.)
Czas present simple jest typowy dla oficjalnych ogłoszeń i rozkładów.
The new shopping centre opens on 1 March.
The bus arrives at 6.55.

Be going to - zamiary i przewidywania

1. Język angielski wyraża tą formą przyszłe zamiary. Są to czyjeś decyzje, które były poczynione się już wcześniej.
I am going to clean the car and you can pack the suitcase. (Mam zamiar posprzątać... )
We are going to reconstruct our house. (Chcemy remontować ... )
2. Stosuje się ją również, kiedy jesteśmy nieodwracalnie przekonani, że coś się z pewnością stanie. Mamy na to jakiś dowód.
Our team is going to win. (Jestem pewny, że wygramy, ponieważ jest już 4:0.)
The planes are going to land. (Jestem przekonany, że samolaty wylądują, ponieważ widzę jak się nagle zniżają.)
Czasami możemy użyć wszystkich form, ale zawsze w ich znaczeniu jest określona różnica.
I am travelling to France in May. (umówiłem się i zorganizowałem sam)
I travel to France in May. (ktoś zaplanował mi podróż)
I am going to travel to France in May. (mam taki zamiar)

Nasz typ