Czasy angielskie

  • Wszystkie czasy angielskie
  • Ćwiczenia gramatyczne online + PDF
  • Budowa i zastosowanie

English grammar books PDF

PDF book 1: English tenses exercises

PDF book 2: English grammar exercises

PDF book 3: English grammar rules

Read more about English grammar books PDF on e-grammar.org.


Gramatyka angielska na www.e-gramatica.com/pl koncentruje się na czasach, ich budowie i zastosowaniu. Zawiera ćwiczenia i opinie, które są dostępne zarówno online, jak i w formacie pdf do drukowania.

Wszystkie online ćwiczenia na czasy angielskie są interaktywne, zawsze zawierają poprawne odpowiedzi i są odpowiednie dla początkujących i zaawansowanych. Dzięki różnorodnym zadaniom ćwiczone są struktury gramatyczne aż do pełnego opanowania.

Ćwiczenia (online + pdf) i zastosowanie

Present simple i continuous Czasy teraźniejsze

Past simple i continuous Czasy przeszłe

Future simple i continuous Czasy przyszłe

Going to i present tenses Going to i czas teraźniejszy dla przyszłości

Present perfect Czas teraźniejszy uprzedni

Past perfect Czas przeszły uprzedni

Future perfect Czas przyszły uprzedni

Modal verbs can, may, must online Czasowniki modalne

Gramatyka angielska PDF

Wszystkie czasy angielskie i czasowniki modalne i ich formy oraz właściwe wykorzystanie w zdaniach są wyjaśnione w każdym rozdziale. Ponadto, można je wydrukować z poniższych linków w formacie pdf.

Present simple + continuous - gramatyka PDF I go, He goes, I am going, He is going

Past simple + continuous - gramatyka PDF I worked, You worked, I was working, You were working

Future simple + continuous - gramatyka PDF I will stay, I will be staying

Going to + Present tenses - gramatyka PDF I am going to leave, I leave, I am leaving tonight

Present perfect - gramatyka PDF I have done, He has done, I have been doing, He has been doing

Past perfect - gramatyka PDF I had lived, You had been living

Future perfect - gramatyka PDF I will have slept, You will have been sleeping

Modal verbs can, may, must - gramatyka PDF I can play, You may come, He must do

Ćwiczenia gramatyczne PDF

Czasy angielskie - ćwiczenia PDF Porównanie prostych i ciągłych form.

Ćwiczenia na czasy mieszane PDF Porównanie różnych czasów.

Ćwiczenia pdf na wszystkie czasy w angielskim na naszej stronie internetowej www.e-grammar.org dla studentów i nauczycieli języka angielskiego.