Present perfect simple i continuous

Testy 1

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3 | ćwiczenie 4 | ćwiczenie 5

Testy 2

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3 | ćwiczenie 4 | ćwiczenie 5

Testy 3

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3 | ćwiczenie 4


English grammar books PDF

PDF book 1: English tenses exercises

PDF book 2: English grammar exercises

PDF book 3: English grammar rules

Read more about English grammar books PDF on e-grammar.org.


Present perfect PDF ćwiczenia za darmo

Present perfect simple ćwiczenia PDF

Present perfect continuous ćwiczenia PDF

Present perfect simple vs continuous PDF

Present perfect vs Past simple PDF

Ćwiczenia na czasy mieszane PDF

Present perfect simple

Budowa

Zdania oznajmujące: I have worked, I have written , He has worked, He has written (I've worked, He's worked)
Zaprzeczenie: I have not worked (I haven't worked), He has not worked (He hasn't worked)
Pytania: Have you worked? Has she written?
Pytania przeczące: Have you not worked? (Haven't you worked?)
Strona bierna: They have been invited. It has been done.

Zastosowanie

Język angielski używa czasu present perfect simple zawsze do opisania wydarzenia lub stanu, który łączy przeszłość z teraźniejszością.

1. Wyraża czynności lub stany, które zaczęły się w przeszłości i są kontynuuowane w teraźniejszości.
We have lived here since 2001. (Mieszkamy tu ... )
She has known me for more than two years. (Zna mnie ... )
How long has he been here? (Jak długo tutaj jest?)
Często łączy się z wyrazami takimi jak: for 10 years, since 1995, all week, all the time, always, lately, recently...
We have always worked in York.
(Zawsze pracowaliśmy i wciąż pracujemy.)
It has been quite cold lately. (Ostatnimi czasy jest dość zimno.)

2. Może opisywać przeszłe doświadczenie, które ma jakieś znaczenie dla teraźniejszości.
She has been to London. (Była już w Londynie, a więc go zna.)
We have tasted this meal before. (To danie już kosztowaliśmy, także już je znamy.)
Często w tym przypadku łączy się z następującymi wyrazami: ever, never, already, often, occassionaly, yet, before ....
Have you ever tried it?
(Próbowaliście to już kiedyś?)
She has never read this book. (Nigdy tej książki nie czytała.)
We haven't seen it yet. (Jeszcze tego nie widzieliśmy.)

3. Stosuje się do niedawnych wydarzeń, które mają wpływ na teraźniejszość.
The bus hasn't arrived. (Autobus jeszcze nie przyjechał, więc wciąż czekamy.)
I have bought a new house. (Kupiłem dom i teraz mieszkam pod nowym adresem.)
Dla tych przypadków typowe są następujące przysłówki: yet, already, just.
Has she signed it yet?
(Już to podpisała?)
I've already sent the letter. (Już wysłałem ten list.)
We have just heard the news. (Właśnie usłyszeliśmy tą wiadomość.)

Uwaga
Ten czas nie używamy w celu opisania czynności lub sytuacji, które skończyły się w danym momencie w przeszłości (zobacz czas past simple).

Present perfect continuous

Budowa

Zdania oznajmujące: I have been working, He has been working
Zaprzeczenie: I have not been working (I haven't been working), He has not been working
Pytania: Have you been working?
Pytania przeczące: Have you not been working? (Haven't you been working?)

Zastosowanie

1. Język angielski stosuje czas present perfect continuous do opisania nieprzerwanej, niedokończonej, jednorazowej czynności, która zaczęła się w przeszłości, trwa w teraźniejszości i prawdopodobnie będzie kontynuuowana również w przyszłości.
I have been playing tennis since I was 6 years old. (Grają w tenisa od sześciu lat.)
She has been working here for 15 years. (Ona pracuje tutaj już piętnaście lat.)

2. Opisuje wydarzenia, które zaczęły się w przeszłości i właśnie teraz się skończyły.
I've been skiing all day. I'm so tired. (Jeżdżę na nartach cały dzień.)
Hello! We've been waiting for you since 5 o'clock. (Czekamy na was od pięciu godzin.)

Uwaga
W niektórych sytuacjach możliwe są obie formy z małą różnicą znaczeniową. W takim przypadku w języku angielskim częstsza jest forma continuous.
It has rained for a long time. It has been raining for a long time. (Już długo pada deszcz.)
Obie formy są możliwe tylko dla czasowników, które opisują długotrwałe czynności: learn, live, sleep, rain, sit, work, wait, stay ...

Nasz typ