Present simple i continuous | going to - czynności przyszłe – test 1, exercise 1

Rewrite the underlined expressions and use better verb forms.

Example:I hope it rains tomorrow. - will rain


clear


I am going to the cinema tonight. - Yes? I am joining you.

Announcement: The new supermarket is going to open on 1 May.

Why are you wearing the swimsuit? - I take a bath.

Can you see the grey sky? It is snowing soon.

I must go now. I play tennis with Greg tonight.

Hurry up. The train is leaving in ten minutes.

Why aren't you learning for the test? You fail tomorrow.

Nasz typ: Są tutaj czasy teraźniejsze wyrażające przyszłość i going to. Spróbuj więcej: czasy przyszłe - ćwiczenia online. Budowa i zastosowanie czasów angielskich do wydruku są w pdf za darmo na stronie Gramatyka angielska.

clear

⬅ back to all exercises