Present simple i continuous | going to - czynności przyszłe – test 1, exercise 3

Change these statements into questions.

Example:Our holidays end next week. - Do your holidays end next week?


clear


The students are going to take part in the show. ?

She is giving a concert in Prague in June. ?

They open a new branch in Italy next year. ?

I am going to leave Rome soon. ?

She is not going to help you. ?

The Olympics end next Sunday. ?

We are flying to Alaska this year. ?

Nasz typ: Są tutaj czasy teraźniejsze wyrażające przyszłość i going to. Spróbuj więcej: czasy przyszłe - ćwiczenia online. Budowa i zastosowanie czasów angielskich do wydruku są w pdf za darmo na stronie Gramatyka angielska.

clear

⬅ back to all exercises