Present perfect simple i continuous – test 3, exercise 3

Write the past forms and past participles of these irregular verbs.

Example:speak spoke spoken


clear


bite

bring

burst

choose

cut

do

drink

fall

fight

fly

forgive

give

hang

hide

hurt

lay

leave

lie

make

pay

ride

run

seek

set

shoot

sing

sleep

spread

steal

stink

swim

teach

think

write

Present perfect ćwiczenia: simple i continuous. Samodzielna nauka języka angielskiego jest online za darmo. Są tutaj czasy angielskie, czasowniki modalne i nieregularne, struktury gramatyczne, ich budowa i zastosowanie, testy i ćwiczenia. Gramatyka angielska po prostu dla wszystkich.

clear

⬅ back to all exercises