Future simple i continuous – test 1, exercise 3

Change these statements into questions.


clear


My students will be taking part in the show. in the show?

She'll make the dinner for you. for you?

We won't buy any presents for him. for him?

I'll be decorating my office next week. your office next week?

Samodzielna nauka języka angielskiego jest online za darmo. Są tutaj czasy angielskie, czasowniki modalne i nieregularne, struktury gramatyczne, ich budowa i zastosowanie, testy i ćwiczenia. Gramatyka angielska po prostu dla wszystkich.

clear

⬅ back to all exercises