Future simple i continuous – test 1, exercise 2

Make these sentences negative.


clear


The New Year will start on 31 December. - The New Year on 31 December.

I will be sleeping in the afternoon. - I in the afternoon.

We will be driving to Nice when the sun rises. - We to Nice when the sun rises.

My best friend will be in Sydney tonight. - My best friend in Sydney tonight.

Samodzielna nauka języka angielskiego jest online za darmo. Są tutaj czasy angielskie, czasowniki modalne i nieregularne, struktury gramatyczne, ich budowa i zastosowanie, testy i ćwiczenia. Gramatyka angielska po prostu dla wszystkich.

clear

⬅ back to all exercises