Modální slovesa can, can't

Modální slovesa can, can't

Cvičení 1. Doplňte věty.
Cvičení 2. Vytvořte věty s podobným významem.

Modální slovesa v angličtině Gramatická pravidla s příklady a testy k provičování.

Modální slovesa can, can't: cvičení 1 - 2

Modální slovesa can - can't

Forma

Oznamovací věty: I can play, he can play
Otázky: Can you go?
Zápor: I cannot write (I can't write)
Záporné otázky: Cannot he come? (Can't he come?)

Užití

 1. Vyjadřuje schopnost vykonávat nějakou činnost.
  She can sing very well. - Umí velmi dobře zpívat.
  I can't cook at all. - Neumím vůbec vařit.
 2. Vyjadřuje možnost něco udělat, protože to okolnosti dovolují.
  We can ski in the morning. There's enough snow now. - Ráno si můžeme zalyžovat. Je už dost sněhu.
  I am not all right. I cannot go to work. - Není mi dobře. Nemohu jít do práce.
 3. Vyjadřuje určitou pravděpodobnost, že může něco nastat.
  Be careful. You can fall. - Buď opatrný. Můžeš spadnout.
  He can't come so soon. He'll go on foot. - Nemůže přijít tak brzy. Půjde pěšky.
 4. Vyjadřuje svolení k nějaké činnosti.
  Mum, can I go out? - Mami, mohu jít ven?
  You can borrow my car. - Můžeš si půjčit moje auto.

Can ve slovesných časech

Modální slovesa obvykle v angličtině nedokáží vyjádřit různé gramatické časy. Výjimkou z tohoto pravidla je způsobové sloveso can, které má zvláštní tvar pro minulý čas.

Minulý čas:
She could sing very well. - Uměla velmi dobře zpívat.
I couldn't go out. - Nemohl jsem jít ven.

Vyjádření budoucnosti:
Pro vyjádření budoucnosti se obvykle používá přítomný čas.
I can come tomorrow. - Mohu přijít zítra.
We can't go on holiday next year. - Příští rok nemůžeme jet na dovolenou.
Budoucnost ale můžeme vyjádřit také opisným tvarem:
I will be able to come tomorrow. - Zítra budu moci přijít. (budu schopen)
We won't be able to go on holiday next year. - Příští rok nebudeme moci jet na dovolenou. (nebudeme schopni)

Ostatní časy:

V ostatních případech je třeba užít k vyjádření modálních významů takzvané tvary opisné (be able). Například:
She has never been able to sing well. - Nikdy neuměla dobře zpívat.


 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.