Anglická gramatika

Anglická gramatika na e-gramatica.com:

  • Anglická gramatika online i v PDF
  • Gramatická cvičení s klíčem
  • Gramatická pravidla s příklady

Anglická gramatika


PDF cvičebnice: Anglická gramatika

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglická gramatika online (cvičení a pravidla):

Časy v angličtině (gramatika + testy) Srovnání v přehledné tabulce a doporučená cvičení.

Going to vs přítomný čas (gramatika + testy) Formy vyjadřování budoucnosti.

Modální slovesa (gramatika + testy) Vysvětlení a procvičení rozdílů.

Nepravidelná slovesa (gramatika + testy) Základní a úplný seznam ke stažení, procvičování.

Trpný rod (gramatika + testy) Tvoření a užití ve všech časech.

Rozkazovací způsob (gramatika + testy) Kladné i záporné formy ve všech osobách.

Podmiňovací způsob (gramatika + testy) Přítomný (would be) a minulý (would have been).

Infinitiv a gerundium (gramatika + testy) Jak se tvoří a přehled výrazů, které se s nimi pojí.

Podmínkové věty (gramatika + testy) Všechny typy s vysvětlením a procvičením rozdílů.

Časové věty (gramatika + testy) Vyjádření budoucnosti v časových větách.

Vztažné věty (gramatika + testy) Užití zájmen who, which, that, whose a whom v anglické větě.

Předmět přímý a nepřímý (gramatika + testy) Dvojí předmět v anglické větě a jeho slovosled.

Nepřímá otázka (gramatika + testy) Rozdíl mezi otázkou přímou a nepřímou.

Nepřímá řeč (gramatika + testy) Souslednost časů, užití zájmen, času a místa v nepřímé řeči.

Anglická gramatika PDF (ke stažení zdarma):

Anglická gramatika (testy) Testy z anglické gramatiky s klíčem pro začátečníky i pokročilé.

Anglické časy (gramatika) - stručný přehled všech časů s příklady užití.

Nepravidelná slovesa (stručný přehled) Nejpoužívanější nepravidelná slovesa pro začátečníky až středně pokročilé.

Nepravidelná slovesa (úplný přehled) Anglická nepravidelná slovesa pro pokročilé (úplný přehled).

Přítomný čas (gramatika) I go, he goes - I am going, he is going

Přítomný čas a going (gramatika) I am going to study, he is going to study

Minulý čas (gramatika) I worked, he went - I was working, he was working

Předpřítomný čas (gramatika) I have lived, he has done - I have been living, he has been doing

Předminulý čas (gramatika) I had stayed, he had written - I had been staying, he had been writing

Budoucí čas (gramatika) I will drive, he will travel - I will be driving, he will be travelling

Předbudoucí čas (gramatika) I will have played, he will have built - I will have been playing, he will have been building

Trpný rod (gramatika) I am informed, you are seen, it is built - I am being informed, it is beig built

Podmínkové věty (gramatika) I would go if I could - he would have passed if he had prepared

Časové věty (gramatika) I will meet him when I am in London. We will tell her before she comes.

Nepřímá řeč (gramatika) 'I am hungry.' - I said I was hungry. 'We were happy.' - They said they had been happy.

Modální slovesa (gramatika) Can you help me? May I ask you? You must tell me.

Rozkazovací způsob (gramatika) Stand up. Don't speak. Let's take it. Let him join us.

Podmiňovací způsob (gramatika) I would do it. He would agree. - I would have done it. He would have agreed.

Infinitiv a gerundium (gramatika) I need to wash it - It needs washing. He tried to escape. - He tried playing his new guitar.

Vztažné věty (gramatika) The man who... The car that | which... The boy whose...

Předmět přímý a nepřímý (gramatika) I bought her a present. - I bought a present for her.

Nepřímá otázka (gramatika) I'd like to know why you are here. I wonder what you are doing.