Anglická gramatika

Co na e-gramatica.com najdete?

  • gramatická pravidla s příklady
  • interaktivní testy s vyhodnocením

Proč zrovna anglické časy? Časy jsou v angličtině velmi logické a mají svůj přesný význam. Žádná věta se bez nich neobejde, a pokud nějaký čas použijete nesprávně, pravděpodobně dojde k nedorozumění. Takže anglická gramatika nemusí být zrovna vaším koníčkem, abyste měli důvod si je nastudovat. Chcete-li se srozumitelně vyjadřovat, nezbude vám, než je zvládnout.

Časy v angličtině

Přehled časů v angličtině, jejich formy a užití s názornými příklady:

Přítomný prostý a průběhový

Přítomný čas a be going to pro vyjádření budoucnosti

Minulý prostý a průběhový

Předpřítomný prostý a průběhový

Předminulý prostý a průběhový

Budoucí prostý a průběhový

Předbudoucí prostý a průběhový

Specifické užití anglických časů:

Trpný rod 

Podmínkové věty

Časové věty

Nepřímá řeč

Další slovesné formy a stavba věty v angličtině:

Modální slovesa can, may, must

Rozkazovací způsob

Podmiňovací způsob

Infinitiv a gerundium

Vztažné věty

Předmět přímý a nepřímý

Nepřímá otázka

Tip pro vás: Pravidla anglické gramatiky jsou online také v každé lekci současně s testy z angličtiny.

O autorovi

Autor absolvoval v roce 1985 pětileté studium oboru anglický jazyk - český jazyk na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V letech 1984 a 1991 studoval angličtinu při stipendijních pobytech v Británii, které organizovaly British Council a BBC.

Po vysoké škole vyučoval na gymnáziu ve Šternberku a stal se předsedou předmětové komise cizích jazyků.

Od roku 1993 vede ve Šternberku svou vlastní jazykovou školu, která se specializuje na anglický jazyk. V závěrečném ročníku se studenti jazykové školy připravují na zkoušky First Certificate in English (FCE) a Certificate in Advanced English (CAE) University of Cambridge.

Mgr. Petr Kulatý | www.e-gramatica.com
Na Valech 6, 785 01 Šternberk, Czech Republic