Anglická gramatika

  • Anglická gramatika online i v PDF
  • Gramatická cvičení s klíčem
  • Gramatická pravidla s příklady

PDF cvičebnice: Anglická gramatika

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglická gramatika: online testy a pravidla

Časy v angličtině Srovnání v přehledné tabulce a doporučená cvičení.

Going to vs přítomný čas Formy vyjadřování budoucnosti.

Modální slovesa Vysvětlení a procvičení rozdílů.

Nepravidelná slovesa Základní a úplný seznam ke stažení, procvičování.

Trpný rod Tvoření a užití ve všech časech.

Rozkazovací způsob Kladné i záporné formy ve všech osobách.

Podmiňovací způsob Přítomný (would be) a minulý (would have been).

Infinitiv a gerundium Jak se tvoří a přehled výrazů, které se s nimi pojí.

Podmínkové věty Všechny typy s vysvětlením a procvičením rozdílů.

Časové věty Vyjádření budoucnosti v časových větách.

Vztažné věty Užití zájmen who, which, that, whose a whom v anglické větě.

Předmět přímý a nepřímý Dvojí předmět v anglické větě a jeho slovosled.

Nepřímá otázka Rozdíl mezi otázkou přímou a nepřímou.

Nepřímá řeč Souslednost časů, užití zájmen, času a místa v nepřímé řeči.

Anglická gramatika: PDF ke stažení zdarma

Testy z anglické gramatiky PDF Cvičení s klíčem pro začátečníky i pokročilé.

Anglické časy PDF - stručný přehled všech časů s příklady užití.

Nepravidelná slovesa 1 PDF Nejpoužívanější nepravidelná slovesa pro začátečníky až středně pokročilé.

Nepravidelná slovesa 2 PDF Nepravidelná slovesa pro pokročilé.

Přítomný čas PDF I go, he goes - I am going, he is going

Přítomný čas a going to PDF I am going to study, he is going to study

Minulý čas PDF I worked, he went - I was working, he was working

Předpřítomný čas PDF I have lived, he has done - I have been living, he has been doing

Předminulý čas PDF I had stayed, he had written - I had been staying, he had been writing

Budoucí čas PDF I will drive, he will travel - I will be driving, he will be travelling

Předbudoucí čas PDF I will have played, he will have built - I will have been playing, he will have been building

Trpný rod PDF I am informed, you are seen, it is built - I am being informed, it is beig built

Podmínkové věty PDF I would go if I could - he would have passed if he had prepared

Časové věty PDF I will meet him when I am in London. We will tell her before she comes.

Nepřímá řeč PDF 'I am hungry.' - I said I was hungry. 'We were happy.' - They said they had been happy.

Modální slovesa PDF Can you help me? May I ask you? You must tell me.

Rozkazovací způsob PDF Stand up. Don't speak. Let's take it. Let him join us.

Podmiňovací způsob PDF I would do it. He would agree. - I would have done it. He would have agreed.

Infinitiv a gerundium PDF I need to wash it - It needs washing. He tried to escape. - He tried playing his new guitar.

Vztažné věty PDF The man who... The car that | which... The boy whose...

Předmět přímý a nepřímý PDF I bought her a present. - I bought a present for her.

Nepřímá otázka PDF I'd like to know why you are here. I wonder what you are doing.