Testy z angličtiny - gramatika

Anglická gramatika - PDF testy ke stažení

Následující testy vám pomohou zjistit, jaké máte znalosti anglické gramatiky. Každé cvičení je hodnoceno odpovídajícím počtem bodů a konečný výsledek je slovně ohodnocen. Všechny testy jsou zdarma v pdf ke stažení a k tisku.

PDF Test 1: angličtina pro začátečníky  Obsahuje přítomný čas prostý a průběhový, going to a budoucí čas prostý.
Klíč s hodnocením

PDF Test 2: angličtina pro mírně pokročilé Obsahuje modální slovesa can, may, must, rozkazovací způsob, infinitiv a gerundium.
Klíč s hodnocením

PDF Test 3: angličtina pro středně pokročilé Obsahuje časy vyjadřující minulost - minulý čas, předpřítomný a předminulý čas.
Klíč s hodnocením

PDF Test 4: angličtina pro pokročilé Procvičuje budoucí čas průběhový, předbudoucí prostý a průběhový.
Klíč s hodnocením

PDF Test 5: angličtina pro pokročilé Procvičuje časové a podmínkové věty.
Klíč s hodnocením

PDF Test 6: angličtina pro pokročilé Nepřímá řeč a trpný rod.
Klíč s hodnocením

PDF testy na anglické časy

1. Was, were + Klíč 1 Cvičení na minulý čas slovesa 'být'.

2. Minulý čas - otázka + Klíč 2 Procvičování otázek v minulém čase (Did you go?).

3. Minulý čas - zápor + Klíč 3 Procvičování záporu v minulém čase (I didn't go).

4. Minulý prostý a průběhový + Klíč 4 Cvičení na minulý čas prostý a průběhový.

5. Předpřítomný čas prostý + Klíč 5 Předpřítomný čas ve srovnání s dalšími časy vyjadřujícími minulost.