Testy z angličtiny PDF

Testy z angličtiny pro začátečníky i pokročilé (PDF)

Následující testy vám pomohou zjistit, jaké máte znalosti anglické gramatiky. Každé cvičení je hodnoceno odpovídajícím počtem bodů a konečný výsledek je slovně ohodnocen. Všechny testy jsou v pdf ke stažení a k tisku.

Viz také:

English grammar PDF - anglická gramatika ke stažení zdarma.

Srovnávací testy s hodnocením:

PDF Test 1: angličtina pro začátečníky  Obsahuje přítomný čas prostý a průběhový, going to a budoucí čas prostý.
Klíč s hodnocením 1

PDF Test 2: angličtina pro mírně pokročilé Obsahuje modální slovesa can, may, must, rozkazovací způsob, infinitiv a gerundium.
Klíč s hodnocením 2

PDF Test 3: angličtina pro středně pokročilé Obsahuje časy vyjadřující minulost - minulý čas, předpřítomný a předminulý čas.
Klíč s hodnocením 3

PDF Test 4: angličtina pro pokročilé Procvičuje budoucí čas průběhový, předbudoucí prostý a průběhový.
Klíč s hodnocením 4

PDF Test 5: angličtina pro pokročilé Procvičuje časové a podmínkové věty.
Klíč s hodnocením 5

PDF Test 6: angličtina pro pokročilé Nepřímá řeč a trpný rod.
Klíč s hodnocením 6

PDF testy na anglické časy

Přítomný čas prostý PDF

 • sloveso být, otázky (do, does), zápor (don't, doesn't), třetí osoba (-s, -es, -ies)

Přítomný čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, záporné a tázací

Přítomný čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Minulý čas prostý PDF

 • sloveso být (was, were), zápor, otázky a nepravidelná slovesa

Minulý čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, záporné a tázací

Minulý čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Budoucí čas prostý PDF

 • will do - věty oznamovací, záporné a tázací

Budoucí čas průběhový PDF

 • will be doing - věty oznamovací, záporné a tázací

Budoucí čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Předpřítomný čas prostý PDF

Předpřítomný čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, zápor, otázka

Předpřítomný čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Předminulý čas prostý PDF

Předminulý čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, zápor, otázka

Předminulý čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Předbudoucí čas prostý PDF

Předbudoucí čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, zápor, otázka

Předbudoucí čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu