Testy z angličtiny PDF

PDF testy z angličtiny pro začátečníky i pokročilé


PDF cvičebnice: Anglická gramatika

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


PDF testy ke stažení zdarma (s hodnocením):

PDF Test 1: angličtina pro začátečníky  Obsahuje přítomný čas prostý a průběhový, going to a budoucí čas prostý.
Klíč s hodnocením 1

PDF Test 2: angličtina pro mírně pokročilé Obsahuje modální slovesa can, may, must, rozkazovací způsob, infinitiv a gerundium.
Klíč s hodnocením 2

PDF Test 3: angličtina pro středně pokročilé Obsahuje časy vyjadřující minulost - minulý čas, předpřítomný a předminulý čas.
Klíč s hodnocením 3

PDF Test 4: angličtina pro pokročilé Procvičuje budoucí čas průběhový, předbudoucí prostý a průběhový.
Klíč s hodnocením 4

PDF Test 5: angličtina pro pokročilé Procvičuje časové a podmínkové věty.
Klíč s hodnocením 5

PDF Test 6: angličtina pro pokročilé Nepřímá řeč a trpný rod.
Klíč s hodnocením 6

PDF cvičení ke stažení zdarma:

Přítomný čas prostý PDF

 • sloveso být, otázky (do, does), zápor (don't, doesn't), třetí osoba (-s, -es, -ies)

Přítomný čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, záporné a tázací

Přítomný čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Minulý čas prostý PDF

 • sloveso být (was, were), zápor, otázky a nepravidelná slovesa

Minulý čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, záporné a tázací

Minulý čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Budoucí čas prostý PDF

 • will do - věty oznamovací, záporné a tázací

Budoucí čas průběhový PDF

 • will be doing - věty oznamovací, záporné a tázací

Budoucí čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Předpřítomný čas prostý PDF

Předpřítomný čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, zápor, otázka

Předpřítomný čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Předminulý čas prostý PDF

Předminulý čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, zápor, otázka

Předminulý čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Předbudoucí čas prostý PDF

Předbudoucí čas průběhový PDF

 • věty oznamovací, zápor, otázka

Předbudoucí čas prostý vs průběhový PDF

 • srovnávací cvičení na prostou a průběhovou formu

Nepravidelná slovesa PDF

 • procvičování minulého času a příčestí trpného nepravidelných sloves

Modální slovesa PDF

 • cvičení na slovesa can, may, must, have to v kladném i záporném tvaru

Trpný rod PDF

 • procvičování všech časů v trpném rodě

Rozkazovací způsob PDF

 • rozkazovací způsob v první, druhé a třetí osobě

Gerundium a infinitiv PDF

 • procvičování rozdílů mezi infinitivem a gerundiem

Podmínkové věty PDF

 • cvičení na nulový, první, druhý, třetí a smíšený kondicionál

Vztažné věty PDF

 • vedlejší věty vztažné definující a nedefinující

Předmět přímý a nepřímý PDF

 • procvičování vět s dvojím předmětem slovesa

Nepřímé otázky PDF

 • procvičování rozdílu mezi přímou a nepřímou otázkou

Nepřímá řeč PDF

 • nepřímá řeč ve větách oznamovacích, tázacích a rozkazovacích