Diagnostické testy

Následující diagnostické testy vám pomohou zjistit, jaké máte znalosti anglické gramatiky. Obsahují klíče se správnými odpověďmi, každé cvičení je hodnoceno odpovídajícím počtem bodů a konečný výsledek je slovně ohodnocen. Všechny testy jsou zdarma v pdf ke stažení a k tisku.

Test 1: angličtina pro začátečníky  Obsahuje přítomný čas prostý a průběhový, going to a budoucí čas prostý.
Klíč s hodnocením

Test 2: angličtina pro mírně pokročilé Obsahuje modální slovesa can, may, must, rozkazovací způsob, infinitiv a gerundium.
Klíč s hodnocením

Test 3: angličtina pro středně pokročilé Obsahuje časy vyjadřující minulost - minulý čas, předpřítomný a předminulý čas.
Klíč s hodnocením

Test 4: angličtina pro pokročilé Procvičuje budoucí čas průběhový, předbudoucí prostý a průběhový.
Klíč s hodnocením

Test 5: angličtina pro pokročilé Procvičuje časové a podmínkové věty.
Klíč s hodnocením

Test 6: angličtina pro pokročilé Nepřímá řeč a trpný rod.
Klíč s hodnocením