Modální slovesa
can, may, must

Modální slovesa can, may, must

Cvičení 1. Přeložte krátké věty.
Cvičení 2. Doplňte věty.
Cvičení 3. Vyberte správnou odpověď.

Can - can't Gramatická pravidla s příklady a cvičení.

Must, mustn't, needn't, have to Vysvětlení rozdílů a procvičování.

Modální slovesa can, may, must: cvičení 1 - 3

Angličtina užívá modální slovesa k vyjádření různých významů.

Can

 1. Vyjadřuje schopnost vykonávat nějakou činnost.
  She can sing very well. - Umí velmi dobře zpívat.
  I can't cook at all. - Neumím vůbec vařit.
 2. Vyjadřuje možnost něco udělat, protože to okolnosti dovolují.
  We can ski in the morning. There's enough snow now. - Ráno si můžeme zalyžovat. Je už dost sněhu.
  I am not all right. I cannot go to work. - Není mi dobře. Nemohu jít do práce.
 3. Vyjadřuje určitou pravděpodobnost, že může něco nastat.
  Be careful. You can fall. - Buď opatrný. Můžeš spadnout.
  He can't come so soon. He'll go on foot. - Nemůže přijít tak brzy. Půjde pěšky.
 4. Vyjadřuje svolení k nějaké činnosti.
  Mum, can I go out? - Mami, mohu jít ven?
  You can borrow my car. - Můžeš si půjčit moje auto.

May

 1. Vyjadřuje svolení k nějaké činnosti.
  May I take it? - Smím si to vzít?
 2. Vyjadřuje možnost, předpoklad, že se něco stane.
  He may come late. - Možná přijde pozdě.

Must

 1. Vyjadřuje povinnost, kterou ukládáme sami sobě nebo druhé osobě. Jde vždy o naši vůli.
  I must tidy my room. It looks awful. - Musím si uklidit pokojíček. Vypadá hrozně.
 2. Vyjadřuje důrazné doporučení.
  You must go to bed. You are tired. - Musíš jít do postele. Jsi unavený.
 3. Vyjadřuje jistotu mluvčího, jeho přesvědčení.
  They must be very happy now. - Jistě jsou teď moc šťastní.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.