Modální sloveso must mustn't

Must - mustn't: cvičení 1

Doplňte věty. Užijte modální sloveso must nebo must not (mustn't) a slova v závorkách.


odstranit


You must try hard. You up. (give)

It's near here. It round the corner. (be)

I milk. I'm allergic to it. (drink)

You in such a weather or you'll catch a cold. (swim)

Please, go out. Your dog outside. (stay)

Wait a minute. George very soon. (come)

Teachers children. It's forbidden. (beat)

The film is fantastic. You it. (see)

You a lot if you want to be good at English. (revise)

OK. Try again. But you . (panic)

I can't tell you. I about it. (talk)

Lara is so nice. Everybody her. (like)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení