Whose

Vztažné věty (whose) - cvičení 5


Vytvořte z následujících vět souvětí pomocí that nebo whose.

Příklad:This is the car. Its windows have been smashed. - This is the car whose windows have been smashed.


odstranit


I admired the stuntman. His part was so dangerous. - I admired the stuntman .

We ate the cake. It was on the cupboard. - We ate the cake .

She found the bag. It belonged to her. - She found the bag .

Can you see the car? Its door is scratched. - Can you see the car ?

You are the partner. I want to work with you. - You are the partner .

I couldn't help the students. Their tests were a failure. - I couldn't help the students .

This is the guy. I got it from him. - This is the guy .

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení