Vztažné věty - psaní čárek

Who, which (psaní čárek) - cvičení 3


Doplňte chybějící čárky do následujících souvětí. Pokud to není třeba, doplňte pomlčku.


odstranit


A babysitter is a girl who takes care of small children.

My new television which I bought last month is out of order.

He sent the book to his Irish pen-friend who really liked it.

Her purse which was full of money has been stolen.

The man who asked you for money wasn't a beggar.

The goods which you have ordered is not available.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení