Vztažné věty v angličtině

Vztažné věty (who, which) - cvičení 2

Doplňte chybějící část vztažné věty. Užijte zájmena 'who' nebo 'which'.

Příklad:The orange is a kind of fruit. It has a lot of vitamins.
The orange is a kind of fruit ___ a lot of vitamins.
The orange is a kind of fruit which has a lot of vitamins.


odstranit


A babysitter is a girl. She takes care of small children.
A babysitter is a girl of small children.

The man asked you for money. He wasn't a beggar.
The man you for money wasn't a beggar.

You have ordered the goods. They aren't available.
The goods aren't available.

Marion showed you the woman in the theatre. She comes from Poland.
The woman you in the theatre comes from Poland.

My friend is here. I have not seen her for 10 years.
My friend for 10 years is here.

We looked at the bracelet in the shop. It was too expensive.
The bracelet at in the shop was too expensive.

A spade is a tool. You dig with it.
A spade is a tool with.

Here is the museum. I told you about it.
Here is the museum you about.

You saw the girl at the disco. She was Susan.
The girl at the disco was Susan.

You can see a tree in our garden. It is an apple tree.
The tree in the garden is an apple tree.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení