Angličtina online: vztažné věty

Angličtina: Vztažné věty – test 1, cvičení 1


Nahraďte zájmeno that zájmenem who nebo which.


odstranit


A soldier is someone that works in the army. - A soldier is someone works in the army.

A student is a person that goes to school. - A student is a person goes to school.

An ostrich is a bird that cannot fly. - An ostrich is a bird cannot fly.

A cook is someone that makes meals at a restaurant. - A cook is someone makes meals at a restaurant.

A tire is a thing that you can find on a wheel. - A tire is a thing you can find on a wheel.

A stick is a piece of wood that is long and thing. - A stick is a piece of wood is long and thing.


odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

zpět na výběr cvičení