Trpný rod - minulý čas

Trpný rod v v minulém čase + cvičení

Nepřehlédněte:

Trpný rod - všechny časy
Formy a užití trpného rodu, cvičení 1 - 6 (všechny časy).

Trpný rod - přítomný čas
Přítomný čas prostý a průběhový v trpném rodě, cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Trpný rod: cvičení 1 - 3 (minulý čas)

Trpný rod - minulý čas

Na rozdíl od jiných slovesných časů má v angličtině trpný rod v minulém čase (podobně jako v přítomném) prostou i průběhovou formu.

Trpný rod v minulém čase se tvoří pomocí minulého času slovesa být a příčestí trpného. Prostá forma minulého času slovesa být je was, were, průběhová was being, were being. Příčestí trpné má u pravidelných sloves stejný tvar jako minulý čas (ended, repaired), u nepravidelných sloves jsou tvary různé (broken, made, shut).

Minulý čas prostý:
I was shocked. - Byl jsem šokován.
You were married. - Byl jsi ženatý. (Byla jsi vdaná.)
It was written here. - Bylo to zde napsáno.

Minulý čas průběhový:
I was being followed. - Byl jsem sledován.
Books were being read. - Četly se knihy.
Spanish was being taught. - Vyučovala se španělština.

Otázka se tvoří pouhou změnou slovosledu, zápor se tvoří stejně jako u příslušných časů slovesa být.

Otázka: Was the letter sent? - Byl ten dopis poslán?
Zápor: We were not asked. - Nebyli jsme tázáni.
Záporná otázka: Was Marion not pleased? (Wasn't Marion pleased?) - Marion nebyla potěšená?

Trpný rod se užívá v těchto případech:

 1. Je-li děj důležitější než jeho činitel.
  The house was knocked down. - Ten dům byl stržen.
  The house was just being reconstructed. - Ten dům byl právě rekonstruován.
 2. Je-li činitel děje neznámý.
  A lot of goods were stolen. - Byla ukradena spousta zboží.
  Thousands of parcels were being delivered when the system collapsed. - Byly doručovány tisíce balíčků, když ten systém zkolaboval.
 3. Je-li ve větě všeobecný podmět - oni, lidé a podobně.
  More mobile phones were bought. - Nakoupilo se více mobilních telefonů.
  New mobile phones were being produced, but nobody wanted them. - Vyráběly se nové mobilní telefony, ale nikdo je nechtěl.

Ve všech výše uvedených příkladech není znám činitel děje. Pokud chceme vyjádřit činitele děje, uvedeme ho na konci věty s předložkou by.
The trees were planted by gardeners. - Stromy byly vysazeny zahradníky.
The trees were being cut down by developers, but they didn't have any permission. - Stromy byly káceny developery, ale ti neměli žádné povolení.
Ale: The window was smashed with a stone. - Okno bylo rozbito kamenem.
(Kámen není činitel děje, ale pouhý nástroj. Ani v této větě nevíme, kdo okno rozbil).


 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.