Trpný rod - přítomný čas

Trpný rod v přítomném čase + procvičování

Nepřehlédněte:

Trpný rod - všechny časy
Formy a užití trpného rodu, cvičení 1 - 6 (všechny časy).

Trpný rod - minulý čas
Minulý čas prostý a průběhový v trpném rodě, procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Trpný rod: cvičení 1 - 3 (přítomný čas)

Trpný rod - přítomný čas

Na rozdíl od jiných slovesných časů má v angličtině trpný rod v přítomném čase (podobně jako v minulém) prostou i průběhovou formu.

Trpný rod se v přítomném čase tvoří pomocí přítomného času slovesa být a příčestí trpného. Prostá forma přítomného času slovesa být je am, are, is, průběhová am being, are being, is being. Příčestí trpné má u pravidelných sloves stejný tvar jako minulý čas (ended, repaired), u nepravidelných sloves jsou tvary různé (broken, made, shut).

Přítomný čas prostý:
I am cured. - Jsem vyléčen.
You are chosen. - Jsi vybrán.
Your car is washed. - Vaše auto je umyto.

Přítomný čas průběhový:
I am being treated. - Léčím se.
You are being paid. - Jste placen.
The film is being shooted. - Ten film se točí.

Otázka se tvoří pouhou změnou slovosledu, zápor se tvoří stejně jako u příslušných časů slovesa být.

Otázka: Is the letter written? - Je ten dopis napsán?
Zápor: We are not invited. - Nejsme pozvání.
Záporná otázka: Is Josh not bitten? (Isn't Josh bitten?) - Josh není pokousán?

Trpný rod se užívá v těchto případech:

 1. Je-li děj důležitější než jeho činitel.
  This house is rebuilt. - Tento dům je přestavěn.
  The house is just being renovated. - Dům se právě renovuje.
 2. Je-li činitel děje neznámý.
  Graffiti drawings are made on historic facades. - Na historických fasádách jsou vytvořeny graffiti.
  This problem is being solved these days. - Tento problém se v těchto dnech řeší.
 3. Je-li ve větě všeobecný podmět - oni, lidé a podobně.
  A lot of beer is drunk in the Czech Republic. - V České republice se vypije hodně piva.
  Too many sad stories are being published on the Internet nowadays. - Na internetu je v současnosti zveřejňováno příliš mnoho smutných příběhů.

Ve všech výše uvedených příkladech není znám činitel děje. Pokud chceme vyjádřit činitele děje, uvedeme ho na konci věty s předložkou by.
Trees are planted in parks by gardeners. - Stromy jsou vysazovány v parcích zahradníky.
The information is being sent by computers now. - Ta informace je nyní rozesílána počítači.
Ale: The window is smashed with a stone. - Okno je rozbito kamenem.
(Kámen není činitel děje, ale pouhý nástroj. Ani v této větě nevíme, kdo okno rozbil).

Trpný je v angličtině znakem neosobního, formálního stylu. Proto se často používá ve vyhláškách, oznámeních, návodech, v technických nebo vědeckých textech.
The use of cameras is strictly forbidden. - Používání fotoaparátů je přísně zakázáno.


 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.