Činný a trpný rod

Činný a trpný rod - cvičení 3

Změňte činný rod v trpný rod a užijte stejný čas.
V těchto větách nevyjadřujte činitel děje, je všeobecný.

Příklad:They closed the shop at 5 o'clock.
The shop ___ at 5 o'clock.
The shop was closed at 5 o'clock.


odstranit


They make these cars in Japan.
These cars in Japan.

You mustn't drop litter in the street.
Litter in the street.

Someone smashed our window last night.
Our window last night.

They haven't mended the TV set yet.
The TV set yet.

People will need public transport in future.
in future.

They are decorating the wall today.
today.

You should replace the roof as soon as possible.
as soon as possible.

People are spending less money this year.
this year.

They had cooked the meal before 10 o'clock.
before 10 o'clock.

Someone was building the house when I was there.
when I was there.

No problem. They sell this food in every shop.
No problem. in every shop.

People bought more goods in e-shops last year.
in e-shops last year.

They have not replaced the wheels in time.
in time.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení