Trpný rod

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Trpný rod v angličtině - forma a užití

Angličtina užívá trpný rod (pasivum) častěji než čeština a v některých případech i odlišně.
Tvoří se pomocí slovesa být (be) v příslušném čase a příčestí trpného.

Přítomný čas: The letter is written. - Dopis je napsán.
Minulý: The car was repaired. - Auto bylo opraveno.
Předpřítomný: The film has been shooted. - Ten film už byl natočen.
Předminulý: It had been done before you came back. - Bylo to uděláno, než jste se vrátili.
Budoucí: It will be made. - Bude to vyrobeno.
Předbudoucí: The project will have been finished by Christmas. - Ten projekt bude dokončen do Vánoc.

Průběhové formy se užívá jen u času přítomného a minulého.

A new house is being built. - Staví se nový dům.
I was being introduced to Mrs. Jones when her husband arrived.- Zrovna jsem byl představován paní Jonesové, když v tom přijel její manžel.

Trpný rod se v angličtině užívá v těchto případech:

  1. Je-li děj důležitější než jeho činitel.
    The house was rebuilt two years ago. - Ten dům byl přestavěn před dvěma lety.
  2. Je-li činitel děje neznámý.
    My purse has been stolen. - Byla mi ukradena peněženka.
  3. Je-li ve větě všeobecný podmět - oni, lidé a podobně.
    A lot of black tea is drunk in Britain every year. - Každý rok se v Británii vypije spousta černého čaje.

Ve všech výše uvedených příkladech neznáme činitele děje, protože není uveden. Pokud chceme vyjádřit činitele děje, uvedeme ho na konci věty s předložkou by.
The flowers were planted by my mother. - Ty květiny byly zasazeny mou matkou.
Ale: The window was smashed with a stone. - Okno bylo rozbito kamenem.
(Kámen není činitel děje, ale pouhý nástroj. Ani v této větě nevíme, kdo okno rozbil).

Pasivum je v angličtině znakem neosobního, formálního stylu, proto se často používá ve vyhláškách, oznámeních, návodech, v technických nebo vědeckých textech.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.