Rozkazovací způsob - 1. a 3. osoba

Rozkazovací způsob v první a třetí osobě + cvičení

Nepřehlédněte:

Rozkazovací způsob - všechny formy
Rozkazovací způsob ve druhé osobě (Come here), v první a třetí osobě (Let me go, Let them pay), důrazný rozkaz (Do sit down) a zdvořilá žádost (Help me, will you?)

Důrazný a zdvořilý rozkaz
Jak vyjádřit důrazný rozkaz (Do be silent) a zdvořilý rozkaz (Stand up, will you?), cvičení 1 - 2.


PDF učebnice:

Gramatická cvičení (PDF učebnice)   Obsahuje rozšířená gramatická cvičení z tohoto webu.

Gramatická pravidla (PDF učebnice)   Pravidla anglické gramatiky s názornými příklady.


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Rozkazovací způsob: cvičení 1 - 2 (první a třetí osoba)

Rozkazovací způsob - první osoba

Rozkazovací způsob v první osobě jednotného čísla se tvoří slovesem let a zájmenem me, v množném čísle se tvoří slovesem let a zájmenem us (zkrácená forma je let's).
Let me do it. - Nech mě to udělat.
Let us go. - Pojďme.
Let's call him right now. - Zavolejme mu hned teď.

Záporná forma se tvoří pomocí not.
Let us not be worried. - Nedělejme si s tím starosti.

V hovorové angličtině je možné v záporu užít také don't.
Don't let's be worried. - Nedělejme si s tím starosti.

Rozkazovací způsob - třetí osoba

Podobně jako v první osobě se tvoří slovesem let a příslušným předmětem (him, her, them).
Let him go. - Ať jde.
Let her do it on her own. - Ať to udělá sama.
Let them take it. - Ať to vezmou.

Záporná forma se ve třetí osobě zpravidla neužívá, protože je zastaralá. Podobný význam můžeme vyjádřit běžnějšími způsoby.
They mustn't stay here. - Nesmějí tady zůstat.
Mary is not to travel alone. - Marie nemá cestovat sama.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.