Rozkazovací způsob

Důrazný rozkaz a zdvořilá žádost + procvičování

Nepřehlédněte:

Rozkazovací způsob - všechny formy
Rozkazovací způsob ve druhé osobě (Come here), v první a třetí osobě (Let me go, Let them pay), důrazný rozkaz (Do sit down) a zdvořilá žádost (Help me, will you?)

Rozkaz v první a třetí osobě
Formy rozkazovacího způsobu v první a třetí osobě (Let me, Let's, Let him...) a jejich procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Důrazný rozkaz a zdvořilá žádost: cvičení 1 - 2

Zdůrazněný rozkaz v angličtině

V psané podobě jsou v angličtině rozkazy obvykle bez výkřičníku, pokud je výkřičník použit, je příkaz důraznější.

Wait a minute! Počkej minutku! Počkejte minutku!
Don't do that! To nedělej! To nedělejte!

Větší naléhavosti rozkazu je v anglickém jazyce možno dosáhnout užitím slovesa do.

Do sit down. Tak se přece posaď/posaďte.

Rozkaz zesílený pomocí slovesa do může také vyjadřovat nevoli mluvčího.

Do be quiet. Tak už buď/buďte zticha.

Další způsob, jak v angličtině rozkaz zesílit, je užití slova you. Tato forma je velmi silná a může být vnímána jako hrubý způsob vyjádření.

You get out of here. Ty, vypadni odtud.
Don't you follow me. Vy mě nesledujte.

V jiném kontextu může takový rozkaz vyznít jako citově zabarvený.

Don't you be so sad. Ty, nebuď tak smutný.

Mírný (zdvořilý) rozkaz

Zmírnění rozkazu dosáhneme, jestliže za rozkazovací způsob připojíme otázku shall we? nebo will you? Tato forma se užívá pouze v kladných větách.

Let's get started, shall we? Začněme, ano?
Be careful, will you? Buď opatrný, ano?

Rozkaz můžeme v angličtině změnit ve zdvořilou žádost, jestliže použijeme formu otázky ve druhé osobě.

Will you pass me the salt, please? Podáte mi prosím sůl?
Will you help me? Pomůžeš mi?


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.