Způsob rozkazovací

Anglický jazyk - gramatika, online testy

Testy z angličtiny online jsou interaktivní. Vyplňte cvičení a odpovědi si zkontrolujte nebo se podívejte, jak angličtina tvoří rozkazovací způsob. Další testy online zdarma najdete v menu na levé straně.

Anglický jazyk: Rozkazovací způsob – test 2

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Angličtina tvoří rozkazovací způsob třemi různými formami.

Rozkazovací způsob (imperativ) ve druhé osobě

Rozkazovací způsob ve druhé osobě jednotného i množného čísla se tvoří infinitivem bez částice to.

Be careful. - Buď opatrný.

Zápor se tvoří pomocí do not nebo don't a infinitivem bez částice to.

Do not sit down. - Nesedej si! Nesedejte si.

Rozkazovací způsob (imperativ) v první osobě

Rozkazovací způsob v první osobě jednotného čísla se tvoří slovesem let a zájmenem me, v množném čísle se tvoří slovesem let a zájmenem us (zkrácená forma je let's).

Let me do it. - Nech mě to udělat.
Let us go. - Pojďme.

Rozkazovací způsob (imperativ) ve třetí osobě

Podobně jako v první osobě se tvoří slovesem let a příslušným předmětem.

Let him go. - Ať jde.
Let them take it. - Ať to vezmou.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.