Rozkazovací způsob v angličtině

Angličtina: rozkazovací způsob - cvičení 2

Převeďte rozkazovací způsob ve věty oznamovací. Užijte slova v závorkách.

Příklad:Go away. (must)
You must go away.
Let's have a look. (should)
We should have a look.


odstranit


Let them make an experiment.
an experiment. (can)

Hurry up. The bus is coming.
up. The bus is coming. (must)

Don't be angry. It isn't my fault.
angry. It isn't my fault. (mustn't)

Drive slowly, will you?
slowly. (should)

Let's not go on foot. It's too far away from here.
on foot. It's too far away from here. (should not)

I'll dust the furniture and you hoover the carpet.
I'll dust the furniture and the carpet. (can)

Repair your roof before the winter comes.
your roof before the winter comes. (should)

Let me finish it first. Then we can go out.
it first. Then we can go out. (would like)

Do be quiet. The baby is sleeping.
quiet. The baby is sleeping. (must)

Do not touch the screen.
the screen. (must not)

Do not let us worry about it.
about it. (need not)

Let us see them tomorrow.
them tomorrow. (could)

Come to my birthday party, will you?
to my birthday party. (ought to)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení