Předmět přímý a nepřímý

Předmět přímý a nepřímý - cvičení 2


Reagujte na věty a užijte slova v závorkách. Je-li to nutné, doplňte předložku.


odstranit


Did you send Mary the postcard? - Yes, I sent . (her/it)

Go to bed, Sam! - Mum, I can't sleep. Will you read ? (me)

You should offer them your car. - But I've already offered . (them/it)

Why don't we bring them some sandwiches? - You can't bring . (our children/sandwiches). They won't eat them.

Has Rosy seen these photos? - Yes, I have already shown . (her)

Please, give me your telephone number. - Sorry. I can't give . (you/it).

Will you write him an e-mail? - I think I should write as soon as possible. (him)

Have you heard the story? - No, I haven't. Please, tell . (me)

Did you give her the parcel? - No, she wasn't at home. But I'll give tomorrow. (her/it)

Could you send it to Vince, please? - I can't send . (Vince/the message). He is at school.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení