Předmět přímý a nepřímý

Předmět přímý a nepřímý - cvičení 1


Doplňte slova v závorkách ve správném pořadí.


odstranit


I promissed to deliver . (parcel/the/her)

We have already shown . (the/Mrs. Clark/to/project)

We will write . (letter/a/John)

I can lend . (book/her/the)

They will immediately send . (a/us/to/fax)

Keep . (place/her/the/for)

They've bought . (daughter/new/a/flat/their)

Show . (to/his/him/room)

You should give . (of/your/a/teacher/bunch/flowers)

My mum made . (for/cake/me/a/huge)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení