Předmět přímý a nepřímý v AJ

AJ: předmět přímý a nepřímý (předložky) - cvičení 2

Doplňte do vět předmět přímý a nepřímý. Užijte podstatná jména a zájmena v závorkách. Doplňte předložku jen ve větách, kde je to nutné.


odstranit


Please, will you bring ? (a cup of coffee | me)

Will you show ? (it/her)

Mr. and Mrs. Johnson sold . (my sister | their house)

I would like to send . (Jane | this card)

You should write as soon as you can. (your parents)

Please, don't tell about my exams. (him)

I've bought . (Helen | it).

My father gave a couple of years ago. (me | it)

Will you read before we go to bed? (us | it)

Why don't you offer when he needs it? (Brad | your help)

Please, try to get in touch with your lawyer. Promise . (me)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení