Podmiňovací způsob přítomný

Podmiňovací způsob přítomný + cvičení

Nepřehlédněte:

Podmiňovací způsob
Formy, užití a cvičení na podmiňovací způsob přítomný a minulý.

Podmiňovací způsob minulý (would have been)
Vysvětlení, srovnání s přítomnou formou a procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Podmiňovací způsob přítomný: cvičení 1 - 2

Podmiňovací zůsob přítomný

Přítomný podmiňovací způsob se v angličtině tvoří pomocí modálního slovesa would, should, could, ought to, might a přítomného infinitivu plnovýznamového slovesa bez částice 'to' (go, play).

Oznamovací věta: I would play, he would play (I'd play, he'd play)
Zápor: I would not work, he would not work (I wouldn't work, he wouldn't work)
Otázka: Would I agree? Would he agree?
Záporná otázka: Would I not write? Would he not write? (Wouldn't I write? Wouldn't he write?)

Podmiňovací způsob přítomný vyjadřuje v angličtině děj, který by za jistých podmínek mohl nastat, a to v přítomnosti nebo budoucnosti.
Sam would be a good doctor. He must study at university. - Sam by byl dobrý lékař. Musí studovat na univerzitě.
I want to have a party on Friday. Would you come? - Chci mít v pátek večírek. Přišel bys?

Angličtina užívá would ve všech osobách. V první osobě jednotného i množného čísla je možno užít také should. Tento tvar se už dnes pociťuje jako knižní.
We should (would) send the message. Poslali bychom tu zprávu.

Should může ale v anglickém jazyce vyjadřovat také doporučení nebo radu.
We should send the message. Měli bychom zprávu poslat.

Should se v tomto významu užívá ve všech osobách. Stejný význam má rovněž výraz ought to.
You should (ought to) speak up. Měl bys mluvit hlasitěji.

Could, might jsou tvary podmiňovacího způsobu sloves can, may.
She could come with us. Mohla by jít s námi.
She might come with us. Snad by mohla jít s námi.
Could zde vyjadřuje, že určitou věc by bylo možno uskutečnit, might navíc vyjadřuje jistou pochybnost.
Could je ale v anglickém jazyce rovněž tvarem minulého času.
She could come with us. Mohla jet s námi.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.