Podmínkové věty v angličtině

Podmínkové věty - cvičení 4 (tvoření vět)


Reagujte podmínkovou větou na uvedené situace.

Příklad:My car is out of order. I can't drive you there.
But if my car wasn't out of order, I would drive you there.


odstranit


I don't know his address. I can't contact him.
But if I his address, I him.

He was ill. He couldn't go skiing.
But if he ill, he skiing.

He didn't buy any tomatoes. I couldn't make a salad.
But if he some tomatoes, I a salad.

We haven't enough room in our house. You can't stay with us.
But if we enough room, you with us.

You were not lucky. You didn't win.
But if you lucky, you .

I am eighteen. I can vote.
But if eighteen, I .

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení