Podmínkové věty v AJ

AJ: podmínkové věty - cvičení 2 (doplňování)


Doplňte sloveso v závorce ve správném tvaru.


odstranit


we (have) enough time if we wanted to see the castle?

In case you (buy) a car, will you teach me to drive?

If I (not be) in a hurry, I wouldn't have made so many mistakes.

She won't finish it on time if she (not start) right now.

She (get angry) if you had told her.

On condition that they (support) our product, they would get a discount.

Even if I (ask) him, he won't come.

Had I driven slowly, I (not crash)

It will be a disaster unless they (help) us.

If you (have) something to eat, you wouldn't have felt sick.

I wouldn't risk it if I (be) you.

She would get fat if she (not stop) eating.

The chicken wasn't good. It (taste) better if you had put some spices on it.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení