Anglické kondicionály

Podmínkové věty - cvičení 1 (první kondicionál)

Test 1: Utvořte podmínkové věty s podobným významem. Užijte první kondicionál.

Příklad:I'll give you my telephone number. I might be late.
If I'm late, I'll give you my telephone number.


odstranit


Go to Corfu. You will like it.
If you to Corfu, you will like it.

Don't hurry. You will not make mistakes.
Unless you , you will not make mistakes.

Will you see her? Say hello to her.
If you her, say hello to her.

Be careful. You will not fall down.
Provided that you careful, you will not fall down.

You mustn't panic. You will manage it.
If you , you will manage it.

She can't give it up. She will succeed.
In case she it up, she will succeed.

Test 2: Doplňte do podmínkových vět spojky 'if' nebo 'unless'.

I will not be able to do it you help me.

the sky is clear tonight, we are going to observe the stars.

I'd like to sit down here you don't mind.

you turn off the stereo I'll go mad.

the weather is nice at the weekend we'll go to the seaside.

I can't come to the party I ask my parents.

How much will it cost we pay in advance?

He can't go to the States he asks for a visa.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení