Podmínkové věty

Angličtina: podmínkové věty - cvičení 5 (překlad)

Doplňte překlad. Procvičte si všechny typy podmínkových vět.


odstranit


Podmínkové věty (všechny typy)

Kdybych to věděl, nepřišel bych.
If I it, I .

Když přijdeš, udělám palačinky.
If you , I pancakes.

Nepochopí to, pokud mu to nevysvětlíš.
He it unless you it to him.

Kdybys měl žízeň, vezmi si šálek čaje.
If you thirsty, a cup of tea.

Neodmítnu, když mě pozveš.
I if you me.

Co by se stalo, kdybys ji včera nenavštívil?
What if you her yesterday?

Vzal bys mě večer na letiště, kdybych měla příliš mnoho kufrů?
me to the airport tonight if I too many suitcases?

Pokud nebudeš tvrdě pracovat, nebudeš úspěšný.
Unless you hard, you successful.

Napíšou mi, pokud se k nám budou chtít připojit.
They to me if they to join us.

Kdybych nestrávil měsíc v Leedsu, moje angličtina by teď byla horší.
If I a month in Leeds, my English worse now.

Kdybys potřeboval mou pomoc, budu o víkendu doma.
If you my help, I at home at the weekend.

To byla moje farma. Neopustil bych ji, kdybych nebyl nemocný.
It was my farm. I it if I ill.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení