Podmínkové věty v angličtině

Podmínkové věty - cvičení 2 (typ 2 + 3)

Reagujte na dané situace. Užijte podmínkové věty (druhý a třetí kondicionál).

Příklad:My car is out of order. I can't drive you there.
But if my car wasn't out of order, I would drive you there.


odstranit


2. a 3. kondicionál

I don't know his address. I can't contact him.
But if I his address, I him.

He was ill. He couldn't go skiing.
But if he ill, he skiing.

He didn't buy any tomatoes. I couldn't make a salad.
But if he some tomatoes, I a salad.

We haven't enough room in our house. You can't stay with us.
But if we enough room, you with us.

You were not lucky. You didn't win.
But if you lucky, you .

You are eighteen. You can vote.
But if you eighteen, you .

I couldn't repair it myself. I didn't have the time.
But I it myself if the time.

You'll go to work tomorrow. You won't do the shopping.
But if you to work tomorrow, you the shopping.

I refused to help them. They didn't contact me.
But I to help them if they me.

I can't give you the information. I don't have it.
But I you the information if I it.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení