Reported speech - věty rozkazovací

Nepřímá řeč (reported speech) ve větách rozkazovacích + procvičování

Nepřehlédněte:

Nepřímá řeč - oznamovací věty
Přehled změn, ke kterým dochází v nepřímé řeči, cvičení 1 - 4.

Nepřímá řeč - otázky
Převod otázky do nepřímé řeči + cvičení 1 - 2.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Reported speech: cvičení 1 - 2 (věty rozkazovací)

Nepřímá řeč (reported speech) - rozkazovací věty

Rozkaz, žádost a rada se v nepřímé řeči (reported speech) vyjadřují slovesy jako advise, ask, beg, forbid, order, persuade, recommend, tell, urge, warn atd. Na rozdíl od přímé řeči musíme v řeči nepřímé uvést osobu, které se rozkaz, žádost nebo rada týká.
'Get up!' he said. - He told me to get up.
'Please, revise for the test,' he said. - He urged me to revise for the test.
'Put on your coat,' I said. - I advised him to put on his coat.

Zápor má v angličtině následující formu:
'Don't hesitate,' he said. - He persuaded me not to hesitate.
'Don't smoke,' said the doctor. - The doctor warned me not to smoke.

Sloveso tell může uvozovat buď oznamovací větu, nebo rozkaz, žádost a radu. Liší se ale jejich forma.

Oznamovací věta:
'I'm leaving,' he told me. - He told me that he was leaving.

Rozkaz:
'Leave the room,' he said. - He told me to leave the room.

Sloveso ask uvozuje v angličtině buď otázku, nebo rozkaz, žádost a radu. Opět se liší jejich forma.

Otázka:
'Will you make coffee?' he said. - He asked me if I would make coffee.

Rozkaz:
'Make coffee, please,' he said. - He asked me to make coffee.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.