Nepřímá řeč - otázky

Nepřímá řeč v angličtině - otázky

Nepřehlédněte:

Nepřímá řeč - oznamovací věty
Přehled změn, ke kterým dochází v nepřímé řeči, cvičení 1 - 4.

Nepřímá řeč - rozkazovací věty
Jak se převádí rozkaz do nepřímé řeči + procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Nepřímá řeč: cvičení 1 - 2 (otázky)

Nepřímá řeč - otázky

Podobně jako ve větách oznamovacích (viz odkaz výše), také v anglických otázkách dochází v nepřímé řeči ke změně slovesných forem, zájmen a příslovečných určení místa a času.
Navíc ale dochází k následujícím změnám:
1. Mění se slovosled, z otázky se stává věta oznamovací.
2. Z otázky se vypouští otazník.
3. Pokud je uvozujícím slovesem v přímé řeči say, mění se na sloveso jako je ask, want to know, wonder.
'Where have you been?' he said. - He asked me where I had been.
'What time did it start?' he said. - He wanted to know what time it had started.
'Why won't he do it?' she said. - She wondered why he wouldn't do it.

Jestliže otázka neobsahuje tázací zájmeno (who, what, how...), užívá se v nepřímé řeči if nebo formálnější whether.
'Will you come?' she asked me. - She asked me if I would come.
'Did he marry Sue?' she said. - She wondered whether he had married Sue.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.