Nepřímá řeč

Nepřímá řeč v angličtině + procvičování

Nepřehlédněte:

Nepřímá řeč - otázky
Převod otázky do nepřímé řeči + cvičení 1 - 2.

Nepřímá řeč - rozkazovací věty
Jak se převádí rozkaz do nepřímé řeči + procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Angličtina: nepřímá řeč - cvičení 1 - 4

Nepřímá řeč

Angličtina má složitá pravidla pro tvoření nepřímé řeči v oznamovacích větách, v otázkách a v rozkazovacím způsobu.

Nepřímá řeč

Jestliže chceme v angličtině sdělit, co říkal někdo jiný, tlumočit něčí myšlenku nebo pocit, můžeme užít řeč přímou nebo řeč nepřímou.

Přímá řeč → nepřímá řeč
'I like it,' he said. - He said he liked it.
'Irene is late,' he thought. - He thought that Irene was late.
'I will pass the exam,' she hoped. - She hoped she would pass the exam.

Nepřímá řeč bývá v angličtině uvedena slovesy jako say, tell, admit, complain, explain, remind, reply, think, hope, offer, refuse atd. Po slovesech say, tell následuje ve formálním stylu spojka that, v neformálním stylu se vypouští. Ostatní slovesa bývají následována spojkou that.
He said (that) he didn't want it.
She explained that she had been at the seaside.

Pokud je nepřímá řeč uvedena slovesem v minulém čase, dochází k následujícím změnám.

A) Posun časů.

Přítomný čas prostý → minulý čas prostý
'I never understand you,' she told me. - She told me she never understood me.

Přítomný průběhový → minulý průběhový
'We are exercising,' he explained. - He explained that they were exercising.

Předpřítomný prostý → předminulý prostý
'I have broken the window,' he admitted. - He admitted that he had broken the window.

Předpřítomný průběhový → předminulý průběhový
'I have been waiting since 8 o'clock,' he complained. - He complained that he had been waiting since 8 o'clock.

Minulý prostý → předminulý prostý
'She went to Rome,' I thought. - I thought that she had gone to Rome.

Minulý průběhový → předminulý průběhový
'He was thinking of buying a new car,' she said. - She said he had been thinking of buying a new car.

Budoucí → podmiňovací způsob
'I will come on Sunday,' he reminded me. - He reminded me that he would come on Sunday.

Poznámky

I shall, we shall se obvykle mění na would.
'I shall appreciate it,' he said. - He said he would appreciate it.

I should, we should v podmiňovacím významu se rovněž obvykle mění na would.
'We should be really glad,' she told us. - She told us they would be really glad.

May se mění na might.
'I may write to him,' she promised. - She promised that she might write to him.

K posunům časů nedochází v angličtině následujících případech.

1. Pokud je nepřímá řeč uvozena slovesem v přítomném čase.
Bill: 'I am enjoying my holiday.' - Bill says he is enjoying his holiday.

2. Pokud sdělujeme stále platnou pravdu.
Dan: 'Asia is the largest continent.' - Dan said Asia is the largest continent.

3. Pokud tlumočíme něčí sdělení okamžitě, takže stále platí.
Michael: 'I am thirsty.' - Michael said he is thirsty.

4. U modálních sloves would, might, could, should, ought to, used to.
George: 'I would try it.' - George said he would try it.
Mimi: 'I might come.' - Mimi said she might come.
Linda: 'He should/ought to stay in bed.' - Linda said he should/ought to stay in bed.
Mel: 'I used to have a car.' - Mel said he used to have a car.

5. Po výrazech wish, would rather, had better, it is time.
Margo: 'I wish they were in Greece.' - Margo said she wished they were in Greece.
Betty: 'They had better go.' - Betty said they had better go.
Paul: 'It is time I got up.' - Paul said it was time he got up.

6. V podmínkových větách.
Martha: 'If I tidied my room, my dad would be happy.' - Martha said that if she tidied her room, her dad would be happy.

7. Ve vedlejších větách časových.
Joe: 'When I was staying in Madrid I met my best friend.' - He said that when he was staying in Madrid friend.

8. V hovorové angličtině se minulý čas často neposouvá, pokud ze situace vyplývá, kdy k ději došlo.
'She did it on Sunday,' I said. - I said she did it on Sunday.

9. U modálních sloves must a needn't k posunu také zpravidla nedochází.
'I must wash up.' - He said he must wash up. (He said he had to wash up.)
'I needn't be at school today.' - He said he needn't be at school that day. (He said he didn't have to be at school that day.)

B) Změna zájmen osobních, přivlastňovacích a ukazovacích

V nepřímé řeči angličtina mění osobní zájmeno, aby nedošlo ke změně smyslu věty.
'We are the best students,' he said. - He said they were the best students.
'They called us,' he said. - He said they had called them.

Někdy angličtina nahrazuje zájmeno podstatným jménem, protože by jinak došlo k nedorozumění.
'He killed them,' Kevin said. - Kevin said that the man had killed them.
Pokud bychom přímou řeč jen mechanicky převedli do nepřímé (Kevin said he had killed them), chápali bychom větu tak, že někoho zabil přímo Kevin.

Mění se také ukazovací zájmena this, these.
'They will finish it this year,' he said. - He said they would finish it that year.
'I brought you this book,' she said. - She said she had brought me the book.
'We want these flowers,' they said. - They said they wanted the flowers.

C) Změna příslovečného určení místa a času

Příslovečná určení místa a času měníme následujícím způsobem.

Přímá řeč → nepřímá řeč
today - that day
tomorrow - the next day, the following day
the day after tomorrow - in two days' time
yesterday - the day before
the day before yesterday - two days before
next week, month - the following week, month
last week, month - the previous week, month
a year ago - a year before/the previous year

Příklady:
Bill: 'She will leave tomorrow.' - Bill said she would leave the next day.
Sam: 'She arrived last week.' - Sam said she had arrived the previous week.
Julie: 'He moved a year ago.' - Julie said he had moved a year before.

Pokud tlumočíme sdělení ve stejné době, kdy vzniklo, k těmto posunům nedochází.
'I will go on holiday tomorrow,' he told me today. - He told me today he would go on holiday tomorrow.
'We painted the hall last weekend,' she told me this week. - She told me this week they had painted the hall last weekend.

Příslovečné určení místa here se v angličtině obvykle mění na there.
At school: 'I'll be here at 10 o'clock,' he said. - He said he would be there at 10 o'clock.

V mnoha případech se ale here nahrazuje v nepřímé řeči jinak.
In Baker Street: 'We'll meet here.' - He said they would meet in Baker Street.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.