Nepřímá řeč

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Angličtina má složitá pravidla pro tvoření nepřímé řeči v oznamovacích větách, v otázkách a v rozkazovacím způsobu.

1. Nepřímá řeč ve větách oznamovacích:

Jestliže chceme v angličtině sdělit, co říkal někdo jiný, tlumočit něčí myšlenku nebo pocit, můžeme užít řeč přímou nebo řeč nepřímou.

Přímá - nepřímá

"I like it," he said. - He said he liked it.
"Irene is late," he thought. - He thought that Irene was late.

Při převodu přímé řeči do nepřímé dochází v anglickém jazyce k několika změnám. Mění se slovesné časy, zájmena a příslovečná určení místa a času.

2. Nepřímá řeč v otázkách:

Také v otázkách dochází v nepřímé řeči ke změně slovesných forem, zájmen a příslovečných určení místa a času. Navíc se ale mění slovosled anglické věty a vypouští se otazník.

"Where have you been?" he said. - He asked me where I had been.
"Will you come?" she asked me. - She asked me if/whether I would come.

3. V rozkazovacím způsobu, žádosti a radě:

Srovnejte kladný rozkaz v řeči přímé a nepřímé.

"Get up!" he said. - He told me to get up.

4. V záporném rozkaze:

"Don't smoke," said the doctor. - The doctor warned me not to smoke.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.