Nepřímé otázky

Nepřímé otázky v angličtině + procvičování


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Angličtina: nepřímá otázka - cvičení 1 - 4

Nepřímá otázka

Přímé otázky se tvoří změnou slovosledu nebo použitím pomocného slovesa do.

Tvoření otázky změnou slovosledu:

Is he your brother? Was she there? Have you been to Ireland? Would you like a drink? Will they come?

Tvoření otázky pomocným slovesem do:

Do you know them? Does he live with you? Did you enjoy it?

Nepřímé otázky mají v angličtině slovosled stejný jako v oznamovacích větách a pomocné sloveso do se neužívá. Mohou být uvozeny tázacími zájmeny (who, whom, what, which, whose), příslovci (when, where, how, why) nebo částicemi if, whether.

What did she want? Do you know what she wanted? Víte, co chtěla?
Where was it? Do you remember where it was? Pamatujete si, kde to bylo?
Will they come? I wonder if they will come. Zajímalo by mě, jestli přijdou.

Nepřímá otázka v angličtině ve skutečnosti není otázkou, ale vedlejší větou závislou na předcházející větě hlavní, proto musí mít formu oznamovací věty. Při převodu přímé otázky v nepřímou se užívají například výrazy I ask, wonder, want/would like to know, can't remember, have no idea, am sure a podobně nebo mohou být uvozeny přímými otázkami jako jsou Can you tell me, Do you know, Do you remember, Have you any idea a dalšími.

How much is it? I'd like to know how much it is. Rád bych věděl, kolik to stojí.
Is this seat free? He is asking if this seat is free. Ptá se, jestli je to místo volné.
Where did she go? Have you any idea where she went? Nemáš ponětí, kam šla?
Does he want to buy it? Do you know whether he wants to buy it? Nevíš, zda to chce koupit?

Otázka přímá se v anglickém jazyce často převádí v otázku nepřímou proto, že zní opatrněji, zdvořileji. V angličtině je tento způsob vyjadřování mnohem běžnější než v češtině.

Why did you do it? Could you tell me why you did it? Mohl byste mi říci, proč jste to udělal?
Could I use your telephone? Do you think I could use your telephone? Myslíte, že bych mohl použít váš telefon?


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.