Gerundium a infinitiv

Gerundium a infinitiv - cvičení 4


Zařaďte výrazy do kategorie podle toho, jaký slovesný tvar po nich následuje. Zachovejte pořadí, ve kterém jsou v seznamu uvedeny.

Příklad:intend, dislike, start, permit, stop, remind, can't stand, seem, keep, promise, let, feel, enjoy, it's no good, try, would love, set out, begin, train, finish, miss, can't bear, help, offer, excuse, go on, like


odstranit


Infinitiv bez částice to - can, make,

Pouze infinitiv s částicí to - need, ask,

Pouze gerundium - mind,

Infinitiv nebo gerundium - hate,

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení