Angličtina: – test 

Angličtina má dva typy infinitivu - infinitiv s částicí to a infinitiv bez částice to. Po mnoha slovesech ale místo infinitivu musí následovat gerundium.

Infinitiv

A. Infinitiv s částicí to - vyskytuje se v angličtině častěji.
I want to go. - Chci jít.
I told him to come. - Řekla jsem mu, aby přišel.

B. Infinitiv bez to se užívá jen určitých případech.

 1. Po většině modálních sloves - can, may, must, needn't...
  You must eat it. - Musíš to sníst.
  You needn't eat it. - Nemusíš to jíst.
 2. Po slovesech smyslového vnímání - feel, hear, see, watch …
  I heard you sing. - Slyšel jsem tě zpívat.
  I watched them play tennis. - Díval jsem se, jak hrají tenis.
 3. Po výrazech let, make, would rather, had better.
  Let it be! - Nech to být.
  They made me stop. - Přinutili mě zastavit.
  I'd rather ski. - Raději bych si zalyžoval.
  We'd better buy a new fridge. - Měli bychom si raději koupit novou ledničku.

Gerundium

Některá slovesa a slovní spojení musí být v angličtině následována gerundiem. Například: enjoy, mind, keep, finish, be interested in, look forward to, it's worth... Podobně jako u infinitivu je jich velké množství.
I never mind working long hours. - Nikdy mi nevadí pracovat dlouho.
He kept coming late. - Neustále přicházel pozdě.
The film is worth seeing. - Ten film stojí za to vidět.

Infinitiv nebo gerundium?

Některá slovesa a slovní spojení musí být následována pouze infinitivem (They agreed to come), jiná pouze gerundiem (Did you enjoy flying?) a další infinitivem i gerundiem, přičemž v některých případech mají obě formy stejný význam, ale v jiných případech se význam obou forem zásadně liší.
Stejný význam:
She began to work. = She began working. - Začala pracovat.
Odlišný význam:
She stopped to smoke. - Zastavila, aby si zakouřila.
She stopped smoking. - Přestala kouřit.
I'm sorry for being late. - Omlouvám se, že jsem přišel pozdě.
I'm sorry to be late. - Omlouvám se, že přijdu pozdě.

V angličtině je mnoho takových rozdílů, výše uvedené příklady jsou uvedeny pouze pro ilustraci.


 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.