Časové věty předbudoucí

Časové věty předbudoucí v angličtině + cvičení

Nepřehlédněte:

Časové věty budoucí
Vysvětlení s příklady a cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Vedlejší časové věty: cvičení 1 - 2 (předbudoucí)

Časové věty předbudoucí

V angličtině jsou časové věty, které vyjadřují budoucnost, dvojího druhu - budoucí a předbudoucí.

Časové věty předbudoucí

Jsou uvedeny podobně jako časové věty budoucí spojkami after, as soon as, before, till, until, when, whenever, while nebo výrazy jako the minute, the moment a podobně.
Čas předbudoucí se v časových větách užívá bez will. Má pak stejnou podobu jako předpřítomný čas.

I'll have finished my homework in ten minutes. Then I'll go out. Dokončím úkol do deseti minut. Potom půjdu ven.
After I have finished my homework I'll go out. Poté, co dokončím úkol, půjdu ven.

They will have repaired our car by the weekend. And we will go for a trip. Opraví nám auto do víkendu. A my pojedeme na výlet.
As soon as they have repaired our car we will go for a trip. Jakmile nám opraví auto, pojedeme na výlet.

Specifickou spojkou je v angličtině spojka until (till), protože má záporný význam (dokud ne).
Marion won't come back home till (until) she has finished her project.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.