Přítomný čas prostý a průběhový

Přítomný čas prostý a průběhový - vysvětlení rozdílů a procvičování.

  English grammar exercises PDF book

  English grammar rules PDF book

Přítomný čas prostý a průběhový – cvičení 3

Utvořte věty oznamovací (kladné nebo záporné) a otázky v přítomném čase prostém a průběhovém.

Příklad:(live/here/he) Does he live here?
(now/Sue/sleep) Sue is sleeping now.


odstranit


(make/lunch/she/now) .

(my car/I/on Saturdays/wash) .

(travel/London/every week/they) ?

(today/not work/Joe) .

(I/at Oxford/study/this summer) .

(eat/at Christmas/fish/we) .

(you/what/do/tonight) ?

(where/your brother/work) ?

(want/who/this book) ?

(not do/very often/you/your homework) .

(we/next week/move) .

(at the moment/Jim and Susan/watch TV) .

(teach/she/in New York/these days) .

(land/the ship/at 10) .

(her/this dress/not suit) .

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení