Přítomný čas - zápor

Přítomný čas: zápor - procvičování

Přítomný čas prostý: I do not go, He does not sit.
Přítomný čas průběhový: I am not going, you are not going, he is not going.
Záporné formy - přehled plných a stažených forem ve všech osobách.

Přítomný čas prostý a průběhový – cvičení 2


Odpovězte na otázky. Test zkontrolujte.

Příklad:Does Steve work at night? - No, he does not work at night.


odstranit


Are your best friends sitting next to you? - No, they next to me.

Does your father get up at nine every day? - No, he at nine every day.

Are you drinking hot water right now? - No, I hot water right now.

Are your parents going on holiday at 2 o'clock? - No, they on holiday at 2 o'clock.

Does your neighbour's grandpa love you? - No, he me.

Do your friends play cricket on Fridays? - No, they cricket on Fridays.

Does your mother come from Brixham? - No, she from Brixham.

Is your brother painting you? - No, he me.

Am I writing this test with you? - No, you this test with me.

Do all people in your country speak English? - No, they English.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení