Přítomný čas prostý a průběhový

Přítomný čas prostý se v angličtině užívá pro opakované děje. (I play tennis at weekends.)
Přítomný čas průběhový se užívá pro děje, které probíhají v daném okamžiku. (I am playing tennis now.)
Přítomný čas prostý a průběhový - vysvětlení rozdílů a procvičování.

Přítomný čas prostý a průběhový – cvičení 1

Vyberte přítomný čas prostý nebo průběhový.


odstranit


I a letter now.

Susan in the garden at the moment.

Jane to bed at 10 o'clock on weekdays.

I am in London this summer. I English.

We a good time.

My brothers letters every week.

The bus sometimes in the morning.

James is a student. But he this week.

Lions in Africa.

Our train at 9.25.

She out tonight.

My parents TV now.

Stop it! What do you think you ?

Jack is six years old, but he Spanish and French.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení