Přítomný čas prostý a průběhový

Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový - testy

Cvičení 1: Oznamovací věty - vyberte odpověď.
Cvičení 2: Utvořte záporné věty.
Cvičení 3: Doplňte otázky.

Nepřehlédněte:


+ Přítomný čas - lekce 2
Věty oznamovací, zápor a otázky.

+ Přítomný čas - lekce 3
Cvičení na překlad vět.

Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení.

Přítomný čas prostý a průběhový - lekce 1, cvičení 1 - 3

Přítomný čas prostý

A) Forma

věta oznamovacízáporotázkazáporná otázka
I playI do not sitDo I take?Do I not read?
You playYou do not sitDo you take?Do you not read?
He/She/It playsHe does not sitDoes he take?Does he not read?
We playstažené tvary
You playI don't sit Don't I read?
They playHe doesn't sit Doesn't he read?

Pomocné sloveso do se v otázce a záporu neužívá u slovesa to be a u modálních sloves.

Are you a student?Is he in London?I am not at home.He is not happy.
Can you sing?Must I come?I cannot swim.He mustn't stay.

Rovněž pokud je tázací zájmeno v otázce podmětem, pomocné sloveso do se neužívá.

Who knows you? Kdo tě zná? (who je podmětem)
Which cars belong to you? Která auta ti patří? (which cars je podmětem)

Ale:

Who do you know? Koho znáš? (who je předmětem)

Záporná otázka vyjadřuje v angličtině zpravidla údiv.

Doesn't he work? Copak on nepracuje?

B) Základní užití

1. Přítomný čas prostý popisuje v angličtině více nebo méně pravidelně se opakující děje.

I go to school on weekdays. Ve všední dny chodím do školy.
My father doesn't smoke. Tatínek nekouří.
Do you often wash your hair? Myješ si vlasy často?

2. Vyjadřuje všeobecné, trvalé pravdy.

It snows in winter. V zimě sněží.
Birds fly. Ptáci létají.

3. Jestliže věta obsahuje výraz zařazující děj do budoucnosti (zítra, příští týden atd.), nepopisuje samozřejmě přítomný okamžik, ale v takovém případě vyjadřuje přítomný prostý čas předem stanovené budoucí děje, např. nějaký harmonogram.

The plane arrives in Spain at 9 o'clock and then we spend four hours in Madrid. Letadlo dorazí do Španělska v 9 hodin a potom strávíme čtyři hodiny v Madridu.

Přítomný čas průběhový

A) Forma

věta oznamovacízáporotázkazáporná otázka
I am workingI am not stayingAm I looking?Am I not making?
You are workingYou are not stayingAre you looking?Are you not making?
He/She/It is workingHe is not stayingIs he looking?Is he not making?
We are workingstažené tvary
You are workingI'm not staying Aren't you making?
They are workingYou aren't staying Isn't he making?
 He isn't staying  

 

B) Základní užití

1. Angličtina užívá přítomný čas průběhový k vyjádření toho, co se děje právě v okamžiku, kdy to říkáme.

Be quiet, I am writing a test now. Buď zticha, teď píšu test.

Ale:

I write letters every day. Píšu dopisy každý den.
John, are you listening to me? Johne, posloucháš mě?

Ale:

You never listen to me. Ty mě nikdy neposloucháš.

2. Vyjadřuje v činnost, která se odehrává v právě probíhajícím období a pouze po přechodnou dobu. Děj přitom nemusí probíhat právě v okamžiku, ve kterém to říkáme.

I am reading a book by Hemingway. Čtu knížku od Hemingwaye.

Ve chvíli, kdy to říkáme, řídíme třeba auto, ale knížku máme zrovna rozečtenou.

Srovnejte:

He studies English at university and this year he is learning German, too. Studuje angličtinu na univerzitě a letos se učí také německy.

Angličtina je hlavní obor, ale letos má i kurz němčiny.

3. S výrazem zařazujícím děj do budoucnosti vyjadřuje v angličtině naplánovanou činnost v blízké budoucnosti.

Are you doing anything tonight? Co děláš dnes večer?
They are leaving tomorrow. Zítra odjíždějí.

  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.