Přítomný čas prostý a průběhový

Přítomný čas - srovnávací cvičení

Přítomný čas prostý: I do not go, He does not sit.
Přítomný čas průběhový: I am not going, you are not going, he is not going.
Přítomný čas prostý a průběhový - vysvětlení rozdílů a procvičování.

Přítomný čas prostý a průběhový – cvičení 2

Doplňte slova v závorkách. Užijte čas přítomný prostý a průběhový.

Příklad:Slow down. You ___ too fast. (drive)
Slow down. You are driving too fast.


odstranit


Look. He to us. (listen)

We at a hotel this week. (stay)

I to bed early on Sundays. (go)

My mother is at the shop. She a new dress. (buy)

Jill a lot of money. (have)

The bus late from time to time. (arrive)

Please, stop! You so fast! (drive)

We in Berlin each year. (meet)

Ben to a disco on Fridays. (go)

He to school on time every day. (come)

My mum and dad a rest at the moment. (have)

Sarah when she is at the dentist's. (cry)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení