Going to vs přítomný čas

Going to a přítomný čas k vyjádření budoucnosti

Cvičení 1: Vyberte správnou formu.
Cvičení 2: Doplňte otázky.
Cvičení 3: Věty na překlad.

Nepřehlédněte:

+ Going to vs přítomný čas pro budoucnost 1
Vyjádření budoucnosti - věty oznamovací, záporné, tázací.

+ Going to vs přítomný čas pro budoucnost 2
Cvičení doplňovací.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Going to vs přítomný čas: cvičení 1 - 3

Going to a přítomný čas pro vyjádření budoucnosti

Angličtina užívá přítomný čas prostý i průběhový k vyjádření naplánované, předem stanovené nebo domluvené činnosti v blízké budoucnosti. Přitom je ale nutno uvést, kdy tato činnost proběhne.

Přítomný čas prostý má přednost například v úředních sděleních nebo u dějů, které někdo jiný stanovil podle časového rozvrhu.
The new shopping centre opens on Saturday. - Nové obchodní centrum otevírá v sobotu.
The express train from London arrives at 10.25. - Rychlík z Londýna přijíždí v 10.25.

Přítomný průběhový se užívá v případech, kdy jsme budoucí činnost naplánovali my sami.
I am seeing Jim tonight. - Dnes večer jdu na návštěvu k Jimovi.
We are having a party on Friday. - V pátek máme večírek.

Going to má dva základní typy užití.

 1. Vyjadřuje v angličtině něčí záměr nebo úmysl předem promyšlený. Na rozdíl od přítomných časů ale nejde ještě o činnost pevně stanovenou.
  My sister is going to fly to Madrid. - Sestra hodlá letět do Madridu.
  I'm not going to change my mind. - Nemám v úmyslu měnit své rozhodnutí.
 2. Vyjadřuje jistotu mluvčího, že se něco stane. Děj je podle jeho mínění neodvratný.
  Look at those clouds. It is going to rain. - Podívej se na ty mraky. Určitě bude pršet.
  Eve has revised a lot for the exam. She's going to pass it. - Eva si na zkoušku hodně opakovala. Udělá ji.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.