Přítomný čas vs going to

Přítomný čas vs going to - cvičení na kladné a záporné věty

Po vyplnění cvičení si odpovědi zkontrolujte nebo se podívejte na správná řešení. Další cvičení a gramatická pravidla najdete v menu.

Cvičení 2


Popřete uvedené tvrzení a opravte informaci. Užijte slova v závorkách.

Příklad:Samuel is going to water the garden. (dig)
Samuel is not going to water the garden. He is going to dig it.


odstranit


The exhibition opens on 1 May. (end)
The exhibition on 1 May. It on 1 May.

I am setting off soon. (return)
I soon. I soon.

My parents are coming back in the morning. (leave)
My parents in the morning. They in the morning.

My brother is going to correct this exercise. (do)
My brother this exercise. He it.

The TV series starts tonight. (continue)
The TV series tonight. It tonight.

We are going to get married in July. (get divorced)
We in July. We in July.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení